Välkommen till förskolan!

Vi är en förskola som arbetar utifrån skolverkets ”Läroplan för förskolan”, med hjälp av montessoripedagogiken.

Förskolan består av fyra avdelningar. Gula och Röda diamanten har barn i åldrarna 1-3 år och Gröna och Blåa diamanten har barn i åldrarna 3-6 år. Vi samarbetar och hjälps åt vid t.ex. öppningar och stängningar, lov osv. Blå och gröna samarbetar även dagligen genom att dela in barnen i mindre grupper och har då till stor del olika aktiviteter utomhus. 

Vi som arbetar på diamanten har ett helhetstänkande kring barnet och utgår ifrån varje barns behov. Vi uppmuntrar barnet att vara sig själv, och hjälper dem på vägen till att bli självständiga och harmoniska. Vi arbetar utifrån mottot, ”Hjälp mig att göra det själv”. Vi följer upp varje barn och har kontinuerliga utvecklingssamtal samt föräldramöten.  

Vi har ett gediget och fint montessorimaterial som barnen har god hjälp av i sin utveckling inom olika områden, och som stämmer väl överens med förskolans läroplan. Varje dag tillbringar vi alltså också mycket tid i vår fina utomhusmiljö, där barnen kan röra sig fritt på stora ytor. 

Förskolan arbetar också med Grön Flagg. 

Förskolan och grundskolan drivs som en ekonomisk förening och består av en styrelse med 7 föräldrar. Som medlem i föreningen betalar ni en insatsavgift på 100 kr. Detta är en engångssumma för medlemskapet i föreningen. Därefter betalar ni årligen 500:-/familj i årsavgift. Denna summa inkluderas i maxtaxan under april månad. 

Som förälder förväntas ni även delta på fixardagar, utvecklingssamtal, föräldramöten mm. 

Verksamheten leds av vår rektor och förskolechef, Ulrika Enander, som nås på telefon 0723-71 31 90 eller mail: rektor@vbgmo.se. Har ni frågor eller funderingar kring avgifter, kö mm så kontaktar ni vårt kontor på telefon: 0340-59 58 98 eller på mail: info@vbgmo.se.

På Varbergs Montessoriförskola har vi en egen kö, vilket innebär att ni är välkomna att lämna in en köansökan när ni så önskar. Vi rekommenderar alltså att ni ställer ert barn i kön så tidigt som möjligt. 

Vår förskola har ett mottagningskök och får maten levererad varje dag från Peder Skrivares skola. 

På skolans hemsida hittar ni mer information kring föreningen och olika blanketter som ni eventuellt kan komma att behöva. Förskolans hemsida: www.vbgmo.se

 

Vi hälsar er alla varmt välkomna!