Gröna diamanten

Välkomna till en ny termin på Gröna Diamanten!

Ett av målen i läroplanen handlar om språk, kommunikation och andra uttrycksformer. Den här terminen har vi valt att fördjupa oss i detta genom att arbeta med alfabetet med något som vi kallar alfabetshuset. Vi arbetar även dagligen med detta med hjälp av rim, ramsor, sånger, böcker och sagor.
Vi utgår alltid från barnens intressen och nu arbetar vi just nu med kroppen.

Varbergs Montessoriskola är med i grön flagg och det aktuella temat i grön flagg är vattenresurser.

Montessoripedagogiken är alltid en del av vår vardag.