Gula diamanten

Välkommen till oss på Gula diamanten.

På Gula Diamanten har vi en sprallig grupp med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi utformar vår verksamhet och miljö utifrån barnens intresse och behov, och utefter förskolans läroplan och Montessoris tankar. Det är viktigt för oss i vårt arbete med de små barnen att skapa trygghet och lugn. Vi ägnar bland annat delar av dagen åt att träna på olika moment i barnens självständighetsutveckling såsom att klä på och av sig kläder, tvätta sina händer, duka av efter maten och hålla ordning runt omkring sig. ”Hjälp mig göra det själv”.

Denna termin ligger fokus på vårt målområde: ”Natur, teknik och skapande.”

De yngsta barnen utforskar gärna sin omgivning med alla sina sinnen, därför lägger vi stor vikt vid lärmiljön. Vi arbetar också mycket med vår grovmotorik, vi dansar, har Miniröris, åker rutschkana, hoppar studsmatta… Eftersom barnens rörelsebehov är stort går vi också ut varje dag så att de verkligen får utrymme att röra sig och samtidigt få frisk luft.
Barnen har själva möjlighet att välja vad dagen ska innehålla. De pusslar, bakar med deg, bygger, kör med bilar, läser sagor, målar och en massa annat skoj, vi hinner med mycket roligt under en dag här på Gula Diamanten!

Vänliga Hälsningar Sara, Kajsa, Hanna & Sandra