Röda diamanten

Välkommen till Röda Diamanten!

På Röda Diamanten har vi barn mellan 1-3 år.

Fördjupningsområdet denna termin är natur, teknik och skapande.

Läroplan för förskolan Lpfö 18:

Utveckling och lärande.
Natur, teknik och skapande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
– Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
– Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Varje dag läser vi sagor, bakar med lera, bygger med duplo och stor lego, bygger tågbana, pysslar om våra dockor, kör med bilar, lägger pussel, rörelselekar, sjunger mm. Vi arbetar mycket med grovmotorik genom ”miniröris”, springer, hoppar studsmatta, balanserar, går i trappor, åker rutschkana, bakar sandkakor m.m.
Vi försöker att gå ut varje dag. Men när det blåser kraftigt stannar vi inne så att inga barn blåser omkull.
Med vänlig hälsning Ulrika, Jessica, Ulle och Kajsa