Röda diamanten

Välkomna till Röda Diamanten!
På Röda Diamanten är vi 10 barn mellan 1-3 år. Nu arbetar vi mycket med matematik.

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016:

Utveckling och lärande
Matematik, form och begrepp
Förskolan ska sträva efter att
varje litet barn utvecklar sin logisk/matematiska förmåga:
• sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• att tillägna sig grundläggande matematiska begrepp genom att sortera, kategorisera, undersöka, uppleva och experimentera.

Barnen övar med namnkort, siffror och vi bygger både den lilla och stora pärltrappan ii större material (se bilden)
Vi sjunger sånger med olika antal om t.ex. djur! Vi pusslar bygger med lego, rör oss efter musik mm.

Varje dag får alla barnen vara med och bestämma vad dagen ska innehålla. Det blir bl.a. sagor, läsa böcker, baka med lera, bygga med duplo och stor lego, pyssla om våra dockor, köra med bilar, lägga pussel, rörelselekar, sjunger. Vi arbetar mycket med grovmotorik genom ”miniröris”, springer, hoppa, balansera, går i trappor, åker rutschkana, baka sandkakor m.m.

Vi försöker att gå ut varje dag. Men när det blåser kraftigt stannar vi inne så att inga barn blåser omkull.

Med vänlig hälsning Ulrika, Jessica, Ulle och Kajsa